Na in het verleden al een aantal medewerkers op robotgebied te hebben onderricht, heeft WWA een nieuwe opdracht gekregen van AL-S Technology B.V.. Dit maal om de kennis, welke men al in huis heeft, verder uit te breiden bij meerdere medewerkers.