WWA ambassadeur Smart Industry

Door nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ICT in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren, verandert de industrie radicaal. WWA omarmt het initiatief om op tijd in te spelen door Smart Industry.

SMART INDUSTRY

WWA ambassadeur Smart Industry

Met de ontwikkeling wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’). Hierdoor zullen nieuwe manieren van produceren, nieuwe business modellen en nieuwe sectoren ontstaan . Het betreft industrieën die een zeer flexibele productiecapaciteit hebben. Te denken valt hierbij aan het product (specificaties, kwaliteit, design), volume (hoeveelheid), timing (levertijd), grondstoffen- en kosten efficiëntie. Hierdoor is het mogelijk voor iedere klant ‘op maat’ producten en diensten te leveren. Het wordt mogelijk uit grote en diverse informatiestromen nieuwe business te creëren op basis van nieuwe, deels op elkaar inwerkende, nieuwe technologieën zoals:

 • Big data processing
 • Internet of Things
 • Nieuwe generatie adaptieve robots
 • 3D printing
 • Nanotechnologie en miniaturisering
 • Nieuwe sensortechnologie.

Het initiatief

Het initiatief tot de actieagenda komt van:

 • FME
 • TNO
 • Het ministerie van Economische Zaken
 • VNO-NCW
 • Kamer van Koophandel
 • Nederland ICT

Zij zien Smart Industry in Nederland binnen het topsectorenbeleid en de ict-agenda als een belangrijk cross-sectoraal thema. Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter team Smart Industry: “De toekomst is aan Smart Industry. Wat we nodig hebben is een slagvaardige en daadkrachtige nationale Smart Industry-aanpak. Er is geen tijd te verliezen”.

Wat zijn Fieldlabs?

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren alsmede een omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen. Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema. Sommigen hebben een regionale focus, anderen een nationale en zelfs Europese focus.

Fieldlabs

Momenteel zijn 29 Fieldlabs actief en worden er in 2017 nog meer verwacht. Voor nieuwe Fieldlabs is een aanvraagprocedure ontwikkeld met criteria als een radicale innovatie doelstelling, een programma van minstens drie jaar met een programma coördinator en een aantal projecten met diverse private en publieke partners, inclusief financiering en afstemming met andere Fieldlabs.

Neem voor meer informatie contact met WWA op of klik hier