Diensten

 

Industriële automatisering is een breed begrip. WWA heeft de know-how om zowel turn-key oplossingen te bedenken en aan te bieden. Om oplossingen te kunnen bieden voor (automatiserings)vraagstukken binnen de industrie en infra leveren we de volgende diensten:

turn-key project schoonspuiten met een Industriële robot

Turn-key oplossingen

Kostenreductie, continuïteit, veiligheid en inzicht in het proces zijn belangrijke thema’s die op dit moment spelen bij ondernemingen in de industrie. WWA helpt u hier op een juiste wijze invulling aan te geven. We bieden een volledig pakket aan diensten waarmee we, door de inzet van Industriële robots, projecten volledig turn-key kunnen realiseren.

Klik hier voor meer informatie

Consultancy

WWA adviseert organisaties in de optimalisatie van bestaande installaties/machines. Hiervoor zal eerst een inventarisatie gemaakt worden van de huidige situatie en problematiek. Aansluitend wordt een verbeteringsvoorstel uitgewerkt en een advies uitgebracht. WWA kan tevens deze verbeteringen implementeren.

Klik hier voor meer informatie

Standaardisering

WWA kan standaardisering van hard- en software aanbieden. Wij hebben een programmeer standaard ontwikkelt, waarbij installaties/machines kunnen worden aangestuurd via diagnostisch programmeren.

Klik hier voor meer informatie

Optimalisering

Door de brede proceskennis van het PLC en Robot team van WWA kunnen processen geoptimaliseerd en verbeterd worden. De resulterende productieverhoging kan de overstap naar een nieuwe productiefaciliteit of installatie voorkomen.

Klik hier voor meer informatie

Training

De probleemloze werking van een systeem is grotendeels afhankelijk van de kennis en expertise van uw bedieningspersoneel en onderhoudsmensen.

Klik hier voor meer informatie

Service&onderhoud

WWA draagt zorg voor onderhoud aan robots en PLC’s. In overleg met de klant wordt gekozen voor een reactietermijn en bereikbaarheid.

Klik hier voor meer informatie

Studieopdrachten

In het voortraject van een investeringsbeslissing kan de aangeboden/gekozen technologie bewezen worden door middel van een studieopdracht.

Klik hier voor meer informatie

Proces design

WWA zorgt voor het effectief ontwerpen van bedrijfsprocessen voor de klant op het gebied van industriële automatisering.

Klik hier voor meer informatie