WWA en ABB Robotics rollen Partner-agreement verder uit

WWA en ABB Robotics rollen Partner-agreement verder uit

Links: Martijn Dubbelman - Sales Engineer ABB Robotics, Rechts: Maarten Hoogwout – Algemeen Directeur WWA
Links: Martijn Dubbelman – Sales Engineer ABB Robotics, Rechts: Maarten Hoogwout – Algemeen Directeur WWA

YuMi®, ABB’s collaboratieve Robot, bewijst zijn meerwaarde in tijden van social distancing bij het ondertekenen van de samenwerking. Doel van dit partnership is de realisatie van duurzame groei.

ABB Robotics, pionier in industriële en collaboratieve robots en geavanceerde digitale diensten en WWA, gespecialiseerd in productieautomatisering met robots en het ontwerpen van unieke productieprocessen, tekenen op 7 mei 2020 een nieuw Partner-agreement waarmee de reeds lang durende relatie opnieuw wordt bezegeld.

Met het tekenen van dit Partner-agreement willen beide partijen de samenwerking verder intensiveren. WWA realiseert unieke applicaties en innovatieve oplossingen op basis van het ABB Robotics productgamma, gebruikmakend van ABB’s RobotStudio voor programmatie en simulatiedoeleinden en tegenwoordig ook met regelmaat gebruikmakend van Virtual Reality technologie. Hierbij kan de robotgebruiker in de virtuele wereld zijn productiecel ervaren al voor de aanschaf en ingebruikname.

Martijn Dubbelman, Sales Engineer bij ABB Robotics:

WWA heeft uitgebreide technische kennis en ervaring op het gebied van complexe automatiseringsoplossingen. Met WWA hebben we een creatieve partner die zeer sterk is in assemblage- en spuittechnieken (verf, reiniging en stralen). Hier is veel behoefte aan in de markt, oplossingen voor grotere bedrijven en zeker ook bedrijven met een kleinere footprint (MKB/KMO) waar veel winst te behalen is door robotica te implementeren in de productieprocessen.

Samen met WWA zijn er een behoorlijk aantal mooie projecten succesvol opgeleverd waarin onze industriële robots zijn opgenomen. Dit gaat van metaal- en houtbewerking tot productassemblage en bijvoorbeeld de hogedrukreiniging van materialen.
Projecten die variëren van een enkelstuks robotcel tot een complexe multimove productielijn met meerdere robots, eigenbouw componenten en randapparatuur. WWA pakt deze projecten ‘turn-key’ aan van engineering tot inbedrijfstelling en verzorgt ook het onderhoud aan de installaties.

Maarten Hoogwout, Algemeen Directeur WWA:

WWA en ABB hebben een samenwerking welke inmiddels al bijna 20 jaar duurt. Wij zijn continu op zoek naar innovaties en partijen die klaar zijn voor de toekomst. Met de krachtige controllers van ABB, de open source software (RobotStudio) en de integratie van B&R oplossingen , biedt dit kansen voor zowel WWA als onze klanten. Deze mogelijkheden zullen op de zeer korte termijn onder andere terugkomen in een Augmented Reality applicatie om storingen snel op te laten lossen door operators en technische diensten.

Met het intensiveren van de samenwerking zorgen we ervoor dat beide partners klaar zijn voor de toekomst!

#WWA, #Robot Integrator, #ABB-Robotics, #RobotStudio, # Virtual-Reality, #Connected Services.

Smart Maintenance Labs

Maintenance 4.0 in de procesindustrie

Door toepassen van robots en geautomatiseerde processen kan onderhoud in de procesindustrie sterk verbeteren op gebied van veiligheid, kwaliteit en efficiëntie. Dit project brengt de vraag uit de industrie samen met het aanbod van veel kennis en vaardigheden van het MKB op het gebied van automatisering, mechatronica en robotica. 

Doelstelling en activiteiten

Doelstelling van het project is het realiseren van een nieuw en open innovatiesysteem waarin Maintenance 4.0 toepassingen (waaronder robotica) ontwikkeld worden die de industrie veiliger, duurzamer en betrouwbaarder maken. Hiermee wordt de concurrentiepositie van de regionale industrie (met een sterke focus op de procesindustrie) verbeterd en het cluster Maintenance versterkt. 

In de Smart Maintenance Labs worden nieuwe producten en diensten ontwikkeld en ontstaat nieuwe bedrijvigheid in de Deltaregio. Door behoeftes en uitdagingen van de asset owners te koppelen aan het aanbod van innovatieve toepassingen en oplossingen vanuit het MKB. Daarbij worden benodigde faciliteiten ontwikkeld en benut om de toepassingen te ontwikkelen, te testen en te demonstreren. Middels een 5-tal concrete projecten en ongeveer eenzelfde aantal nog te definiëren projecten wordt binnen het project waarde gerealiseerd voor alle stakeholders en validatie van het innovatie model gevoerd. 

De uitdagingen die projectmatig worden aangepakt: 

 1. Doelmatig inspecteren in explosieve omgevingen => ExRobotics
 2. Non-entry onderhoud | Launch Platform Development => SieTec / Draftec
 3. Cleaning & Coating | Increase Crawler Capabilities => Nobleo
 4. Activiteiten op hoogte | Drone Deployment => Terra Inspectioneering / Avular
 5. Storingen oplossen | Augmented- & Virtual Reality Maintenance => WWA / Synchron

Totale subsidiale kosten 

Op een totaal budget van € 2.846.419,00
Bedraagt de subsidie (EFRO + Rijk + Provincie) € 1.423.209,00. 

WWA groeit verder en verhuist

De afgelopen jaren heeft WWA een flinke groei doorgemaakt. Om die reden zullen wij per 1 januari a.s. dan ook verhuizen naar een nieuwe locatie. Op deze nieuwe locatie zullen we nog beter in staat zijn om de innovatie onderneming voor onze klanten te zijn.

In dit nieuwe pand zal daarom ook een Robot Experience Centre gevestigd worden, waar testen uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor kan er op voorhand bekeken worden wat sommige oplossingen kunnen bieden.

Per 1 januari zullen wij bereikbaar zijn onder:

World Wide Automation B.V.

Muntstraat 5

4903 PA Oosterhout

0162-694306

Cobra Carbon Grinder

 

 

Een freesbewerking met ABB-robot zorgt voor nauwkeurigheid van een hoogovenbodem (tolerantie van max. 0,5mm op een doorsnee van 21 meter). Een dergelijke snelle en veilige onderhoudsoplossingen wordt meer en meer belangrijk voor de revisering van hoogovens. Uitvaltijd (productieverlies) en dus totale reparatiekosten moeten tot het absolute minimum worden beperkt. De Cobra Carbon Grinder zorgt voor een tijdsbesparing van minimaal 4 dagen. WWA heeft voor de Cobra speciale software geschreven zodat de robot weet waar het zich bevindt in de oven en tevens wat de verdraaiing is zodat de robot zichzelf kan kalibreren.

Duurzame oplossing

De Cobra werkt stofvrij door gebruik te maken van een speciale afzuiging welke gemonteerd is op de kop van de robot. Wanneer er gefreesd wordt, wordt de koolstof meteen weggezogen.  vacuümapparaat rond de freeskop. De robot is ontworpen om duurzaam te werken en gaat minimaal 100.000 uur mee. De Cobra wordt verzonden in een 20ft container en de container bevat alle slijtage vervangende onderdelen.

Tijdwinst, kostenbesparing

In plaats van de normale 5-8 dagen waarop het proces in het verleden voltooid werd, voltooit de Cobra Carbon Grinder het werk binnen 2-3 dagen. Deze besparing, zowel in tijd als geld, is dan ook aanzienlijk te noemen.

 

 

WWA ambassadeur Smart Industry

WWA ambassadeur Smart Industry

Door nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ICT in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren, verandert de industrie radicaal. WWA omarmt het initiatief om op tijd in te spelen door Smart Industry.

SMART INDUSTRY

WWA ambassadeur Smart Industry

Met de ontwikkeling wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’). Hierdoor zullen nieuwe manieren van produceren, nieuwe business modellen en nieuwe sectoren ontstaan . Het betreft industrieën die een zeer flexibele productiecapaciteit hebben. Te denken valt hierbij aan het product (specificaties, kwaliteit, design), volume (hoeveelheid), timing (levertijd), grondstoffen- en kosten efficiëntie. Hierdoor is het mogelijk voor iedere klant ‘op maat’ producten en diensten te leveren. Het wordt mogelijk uit grote en diverse informatiestromen nieuwe business te creëren op basis van nieuwe, deels op elkaar inwerkende, nieuwe technologieën zoals:

 • Big data processing
 • Internet of Things
 • Nieuwe generatie adaptieve robots
 • 3D printing
 • Nanotechnologie en miniaturisering
 • Nieuwe sensortechnologie.

Het initiatief

Het initiatief tot de actieagenda komt van:

 • FME
 • TNO
 • Het ministerie van Economische Zaken
 • VNO-NCW
 • Kamer van Koophandel
 • Nederland ICT

Zij zien Smart Industry in Nederland binnen het topsectorenbeleid en de ict-agenda als een belangrijk cross-sectoraal thema. Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter team Smart Industry: “De toekomst is aan Smart Industry. Wat we nodig hebben is een slagvaardige en daadkrachtige nationale Smart Industry-aanpak. Er is geen tijd te verliezen”.

Wat zijn Fieldlabs?

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren alsmede een omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen. Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema. Sommigen hebben een regionale focus, anderen een nationale en zelfs Europese focus.

Fieldlabs

Momenteel zijn 29 Fieldlabs actief en worden er in 2017 nog meer verwacht. Voor nieuwe Fieldlabs is een aanvraagprocedure ontwikkeld met criteria als een radicale innovatie doelstelling, een programma van minstens drie jaar met een programma coördinator en een aantal projecten met diverse private en publieke partners, inclusief financiering en afstemming met andere Fieldlabs.

Neem voor meer informatie contact met WWA op of klik hier 

Kaasrobots door WWA geplaatst bij CZ Rouveen

Kaasrobot Rouveen

WWA levert eerste ‘kaasrobots’ ter wereld aan zuivelfabriek Rouveen 

Zuivelfabriek Rouveen Kaasspecialiteiten breidt uit met een nieuwe kaasmakerij van ruim tien miljoen euro met daarin 5 ‘kaasrobots’. In deze uitbouw aan de Oude Rijksweg in Rouveen wordt de kaasproductie volledig robot gestuurd.

Hiermee hebben de kaasmakers een wereldwijde primeur. Op dit moment wordt de nieuwe installatie getest.

Rouveen Kaasspecialiteiten snakt naar extra capaciteit. De afgelopen jaren kampten de kaasmakers met ruimtegebrek. Werk moest uitbesteed worden, omdat de huidige kaasfabriek te krap was. Hier komt bij dat naar verwachting de vraag naar kaas zal toenemen. En dan is er ook nog de afschaffing van het melkquotum. Boeren hoeven zich vanaf 1 april niet meer te houden aan de productiegrens, waardoor de zuivelfabriek rekent op een toename van 10 procent melk vanaf de bij haar aangesloten veehouders.

De nieuwe kaasmakerij met de ‘kaasrobots’ biedt Rouveen Kaasspecialiteiten de mogelijkheid haar productie met ruim de helft te laten toenemen.

De kaasfabriek onderscheidt zich van andere kaasmakers door zich te specialiseren in de bereiding van bijzondere kaassoorten. De tweehonderd verschillende kazen gaan de hele wereld over.

Als zich bij de testfase die momenteel gaande is geen problemen voordoen, dan kan de robotgestuurde kaasmakerij in het tweede kwartaal van dit jaar in gebruik genomen worden door Rouveen Kaasspecialiteiten.

(bron de Stentor)

Ingebruikname spuitcel bij BAM Materieel

BAM Materieel heeft de door WWA ontwikkelde spuitcel (Konosch Nederland) aangeschaft. WWA heeft de opdracht gekregen om deze spuitcel weer werkend te krijgen.

Om deze cel weer werkend te krijgen heeft WWA in samenwerking met de BAM de installatie gecontroleerd, gereviseerd en opnieuw geprogrammeerd.