WWA groeit verder en verhuist

De afgelopen jaren heeft WWA een flinke groei doorgemaakt. Om die reden zullen wij per 1 januari a.s. dan ook verhuizen naar een nieuwe locatie. Op deze nieuwe locatie zullen we nog beter in staat zijn om de innovatie onderneming voor onze klanten te zijn.

In dit nieuwe pand zal daarom ook een Robot Experience Centre gevestigd worden, waar testen uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor kan er op voorhand bekeken worden wat sommige oplossingen kunnen bieden.

Per 1 januari zullen wij bereikbaar zijn onder:

World Wide Automation B.V.

Muntstraat 5

4903 PA Oosterhout

0162-694306

Cobra Carbon Grinder

 

 

Een freesbewerking met ABB-robot zorgt voor nauwkeurigheid van een hoogovenbodem (tolerantie van max. 0,5mm op een doorsnee van 21 meter). Een dergelijke snelle en veilige onderhoudsoplossingen wordt meer en meer belangrijk voor de revisering van hoogovens. Uitvaltijd (productieverlies) en dus totale reparatiekosten moeten tot het absolute minimum worden beperkt. De Cobra Carbon Grinder zorgt voor een tijdsbesparing van minimaal 4 dagen. WWA heeft voor de Cobra speciale software geschreven zodat de robot weet waar het zich bevindt in de oven en tevens wat de verdraaiing is zodat de robot zichzelf kan kalibreren.

Duurzame oplossing

De Cobra werkt stofvrij door gebruik te maken van een speciale afzuiging welke gemonteerd is op de kop van de robot. Wanneer er gefreesd wordt, wordt de koolstof meteen weggezogen.  vacuümapparaat rond de freeskop. De robot is ontworpen om duurzaam te werken en gaat minimaal 100.000 uur mee. De Cobra wordt verzonden in een 20ft container en de container bevat alle slijtage vervangende onderdelen.

Tijdwinst, kostenbesparing

In plaats van de normale 5-8 dagen waarop het proces in het verleden voltooid werd, voltooit de Cobra Carbon Grinder het werk binnen 2-3 dagen. Deze besparing, zowel in tijd als geld, is dan ook aanzienlijk te noemen.

 

 

WWA ambassadeur Smart Industry

WWA ambassadeur Smart Industry

Door nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ICT in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren, verandert de industrie radicaal. WWA omarmt het initiatief om op tijd in te spelen door Smart Industry.

SMART INDUSTRY

WWA ambassadeur Smart Industry

Met de ontwikkeling wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’). Hierdoor zullen nieuwe manieren van produceren, nieuwe business modellen en nieuwe sectoren ontstaan . Het betreft industrieën die een zeer flexibele productiecapaciteit hebben. Te denken valt hierbij aan het product (specificaties, kwaliteit, design), volume (hoeveelheid), timing (levertijd), grondstoffen- en kosten efficiëntie. Hierdoor is het mogelijk voor iedere klant ‘op maat’ producten en diensten te leveren. Het wordt mogelijk uit grote en diverse informatiestromen nieuwe business te creëren op basis van nieuwe, deels op elkaar inwerkende, nieuwe technologieën zoals:

 • Big data processing
 • Internet of Things
 • Nieuwe generatie adaptieve robots
 • 3D printing
 • Nanotechnologie en miniaturisering
 • Nieuwe sensortechnologie.

Het initiatief

Het initiatief tot de actieagenda komt van:

 • FME
 • TNO
 • Het ministerie van Economische Zaken
 • VNO-NCW
 • Kamer van Koophandel
 • Nederland ICT

Zij zien Smart Industry in Nederland binnen het topsectorenbeleid en de ict-agenda als een belangrijk cross-sectoraal thema. Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter team Smart Industry: “De toekomst is aan Smart Industry. Wat we nodig hebben is een slagvaardige en daadkrachtige nationale Smart Industry-aanpak. Er is geen tijd te verliezen”.

Wat zijn Fieldlabs?

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren alsmede een omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen. Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema. Sommigen hebben een regionale focus, anderen een nationale en zelfs Europese focus.

Fieldlabs

Momenteel zijn 29 Fieldlabs actief en worden er in 2017 nog meer verwacht. Voor nieuwe Fieldlabs is een aanvraagprocedure ontwikkeld met criteria als een radicale innovatie doelstelling, een programma van minstens drie jaar met een programma coördinator en een aantal projecten met diverse private en publieke partners, inclusief financiering en afstemming met andere Fieldlabs.

Neem voor meer informatie contact met WWA op of klik hier 

Kaasrobots door WWA geplaatst bij CZ Rouveen

Kaasrobot Rouveen

WWA levert eerste ‘kaasrobots’ ter wereld aan zuivelfabriek Rouveen 

Zuivelfabriek Rouveen Kaasspecialiteiten breidt uit met een nieuwe kaasmakerij van ruim tien miljoen euro met daarin 5 ‘kaasrobots’. In deze uitbouw aan de Oude Rijksweg in Rouveen wordt de kaasproductie volledig robot gestuurd.

Hiermee hebben de kaasmakers een wereldwijde primeur. Op dit moment wordt de nieuwe installatie getest.

Rouveen Kaasspecialiteiten snakt naar extra capaciteit. De afgelopen jaren kampten de kaasmakers met ruimtegebrek. Werk moest uitbesteed worden, omdat de huidige kaasfabriek te krap was. Hier komt bij dat naar verwachting de vraag naar kaas zal toenemen. En dan is er ook nog de afschaffing van het melkquotum. Boeren hoeven zich vanaf 1 april niet meer te houden aan de productiegrens, waardoor de zuivelfabriek rekent op een toename van 10 procent melk vanaf de bij haar aangesloten veehouders.

De nieuwe kaasmakerij met de ‘kaasrobots’ biedt Rouveen Kaasspecialiteiten de mogelijkheid haar productie met ruim de helft te laten toenemen.

De kaasfabriek onderscheidt zich van andere kaasmakers door zich te specialiseren in de bereiding van bijzondere kaassoorten. De tweehonderd verschillende kazen gaan de hele wereld over.

Als zich bij de testfase die momenteel gaande is geen problemen voordoen, dan kan de robotgestuurde kaasmakerij in het tweede kwartaal van dit jaar in gebruik genomen worden door Rouveen Kaasspecialiteiten.

(bron de Stentor)

Ingebruikname spuitcel bij BAM Materieel

BAM Materieel heeft de door WWA ontwikkelde spuitcel (Konosch Nederland) aangeschaft. WWA heeft de opdracht gekregen om deze spuitcel weer werkend te krijgen.

Om deze cel weer werkend te krijgen heeft WWA in samenwerking met de BAM de installatie gecontroleerd, gereviseerd en opnieuw geprogrammeerd.

WWA verhuist haar activiteiten van Best naar Oosterhout

WWA – World Wide Automation – uit Best verhuist binnenkort haar activiteiten naar het West-Brabantse Oosterhout. WWA, dat zich bezighoudt met industriële productie automatisering en productonwikkeling rondom industriële robots, zal met circa 10 medewerkers haar intrek nemen in een bedrijfspand aan de Krombraak. In verband met uitbreiding van het huidige aantal producten en opdrachten, zal WWA in de (nabije) toekomst nieuwe medewerkers aantrekken.